Мо ва натиҷаҳои

azimov2Ному насаб: Азимов Холмаҳмад

Унвони илмӣ: номзади илмҳои иқтисодӣ аз соли 1981.

Вазифа ва ҷои кори ҳозира: Досенти кафедраи «Молия ва қарз»-и донишгоҳи Русияю Точикистон (славянӣ)

Номи пурраи рисолаи номзади илмӣ: «Такмили баҳисобгирӣ ва маблағрасонии фаъолияти корхонаҳои агросаноатии Тоҷикистон»

Досент аз соли 1990 (Маскав)

Мукофоту ҷоизаҳо…

Номи китобҳои чопшуда:

– Стратегия развития Таджикистана. Монография на правах рукописи. Душанбе (1996. 50 с.)

-    Ганҷковӣ. Некнигорӣ (Душанбе: «Нодир». 2003.220 с.)

- Финансовое управление энергетическим потенциалом Таджикистана. Монография (Душанбе: «Ирфон». 2007. 280 с.)

- Идора кардани сармоягузориҳо ба НБО «Роғун» ва хусусигардонии сармояи он. Монография бо русӣ, тоҷикӣ ва форсӣ( Душанбе. Ирфон.2010. 320 с.)

- Международные валютно- кредитные и финансовые отношения. Курс лекций (Душанбе. РТСУ. 2010. 310 с.»

 - Менежменти молиявӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни Мактабҳои олӣ бо қарори (31 майи соли 2011) мушовораи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудааст (  Душанбе «Ирфон». 2011., нашри 2 такмилёфтаи 2013. 330 с.)

- Робитаҳои асъорию қарзӣ ва молиявии байналмилалӣ. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни Мактабҳои олӣ бо қарори (29 декабри соли 2012) мушовораи Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудааст (  Душанбе «Ирфон». 2012. 500 с.)

Номи мақолаҳои илмӣ:

 -Научная организация  труда в хлопководстве. /Труды Таджикского Сельхозинститута. ( Душанбе.1976).

- Планирование  затрат в аграрно- промышленных предприятиях(АПП) Таджикистана. //Планирование и учет в СХП. Москва. 1979. №7

- Анализ затрат в аграрно- промышленных предприятиях. /Труды Московской  сельскохозяйственной  академии им. К. А. Тимирязева. (Москва. 1980).

- Вопросы  распределения  управленческих  расходов в АПП. //Сельское хозяйство Таджикистана(Душанбе. 1980. №10).

- ВВП  Таджикистана в 1997 году не вырос на 2%, а снизился на 20!. //Экономическое обозрение. (Душанбе.1999. январь).

- Правовые и финансовые  аспекты аккумулирования  инвестиций в республике. /Материалы  международного семинара, проведенного в майе 2001 года Агентством США по международному сотрудничеству (USAID) и Госкомитетом по делам промышленности РТ (Душанбе, 2001)

- Иқтисод  - оинаи фарҳанг. //«Гули мурод» (Душанбе.2003. №11)

- Механизмы, восстанавливающие истину.// «Фермер»( Душанбе. 2005. №1)

- Предсказуемость инфляции. /Материалы научно-практической конференции, организованной НИИ «Финансы» Министерства финансов РТ, ТНГУ и РТСУ(Душанбе. 2005)

- Регулирование платежного баланса РТ. /Материалы научно-практической конференции, организованной НИИ «Финансы» Министерства финансов РТ(Душанбе. 2006)

- Вопросы финансирования энергетических объектов. //«Вестник РТСУ»( Душанбе.2009. №2(24)

- Финансирование  производства алюминия. /Сб.: «Финансо- экономические механизмы регулирования кризисов», организованной НИИ «Финансы» Министерства финансов РТ( Душанбе.2009)

-Вопросы управления последствиями финансового кризиса(там же, Душанбе.2009)

- Управление платежным балансом в условиях кризиса(там же, Душанбе.2009)

- Проблемы роста ВВП. / Сб.: Проблемы финансов, учета и аудита в условиях мирового финансового кризиса( Душанбе. РТСУ.2009)

- Управление рисками и финансирование строительства ГЭС. // « Сияние науки». Финансовый институт Таджикистана( 2010.№2)

- Поведение мигрантов по расходованию  ими средств.// Сб.; « Трудовая миграция, денежные переводы внешних трудовых мигрантов, развитие предпринимательства  в Республике Таджикистан(Душанбе. РТСУ. 2011)

- Управление приоритетами финансово- кредитного обеспечения развития экономики. /Материалы конференции « Финансовая реформа за 20 лет независимости», организованной НИИ «Финансы» Министерства финансов РТ( Душанбе.2011)

- Влияние денежных переводов мигрантов на финансирование строительства жилья. /Сб.: Вопросы привлечения денежных переводов внешних трудовых мигрантов для развития в Республике Таджикистан( Душанбе: РТСУ. 2012)

- Вопросы управления приоритетами финансово-кредитного   обеспечения   развития  гидроэнергетики Таджикистана. Вестник Таджикского национального университета, серия экономических наук(2012. №2 (4)

-Управление приоритетами финансового обеспечения роста производства металлургической отрасли. /Сборник «Вопросы научной разработки финансовой политики», изданный НИИ «Финансы» Минфина РТ(Душанбе. 2013)

-Генерация идей о приоритетах финансово-кредитного обеспечения  строительства новых  объектов.

- Исключительный и ненападающий Иран. Сайт :www.asiaplus.tj/ru(node)170650

Муҳимтарин дастовардҳои илмӣ ва ихтироъот:

- Нахустин Барномаи ислоҳоти иттилоотии иқтисодиро таҳия ва дар амал(солҳои 1991-1994) ҷори шудани онро дар ҶТ роҳбарӣ кардааст

- Аввалин Стратегияи тараққиёти Тоҷикистонро омода ва соли 1996 чоп кардааст

- Модели (дар чаҳон то ҳол нотакрори) маблағрасонии сохтмони нерӯгохи обии барқии «Роғун», арзиши аввали саҳмияи ($103 доллар) он ва услуби ройгон ба манфиати ҳама шаҳрвандони ҶТ хусусигардонии сармояи НБО «Роғун»-ро соли 2009 пешниҳод кардааст.

   10. Шарҳи ҳол:15 августи соли 1950  дар ҳудуди  осоишгоҳи « Уротеппа» ноҳияи Истаравшан чашм ба олам кушодааст.  Солҳои 1966-1968 коргари колхози ба номи Энгельси буда ва ду сол дар сафи Қушунҳои Иттиҳоди Шӯравӣ дар Чехословакия чун ронандаи мошини ҳарбӣ хизмат кардааст.

     Дастпарвари (с.1975) риштаи иқтисоди Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон(ДАТ) мебошад. Солҳои 1978-1981 аспиранти Академияи кишоварзии Маскав ба номи К.А. Тимирязев ва рисолаи номзади илмҳои иқтисодиро  соли 1981 дар Академияи иктисодии Русия ба номи Плеханов дифоъ кардааст.

       Х. Азимов то соли 1986 муаллим ва мудири кафедра дар ДАТ буд. Солҳои 1986-1989 сардори шуъбаи молияи Кумитаи давлатии агропроми Тоҷикистонро ба дӯш дошт. Соли 1990 вакили    мардум дар Шӯрои Олӣ ва солҳои 1991-1993 Раиси кумитаи давлатии омор ба ӯҳдаи ӯ вогузор шуд.      Бо роҳбарии ӯ ислоҳоти иттилоотии идоракунии иктисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом гирифтааст.

     Муддати 11 сол дар ҶСК « Тоҷик Содирот Бонк» иқтисодчӣ буд. Аз сентябри соли 2005 досенти кафедраи «Молия ва қарз»-и донишгоҳи Русияю Точикистон (славянӣ). Аз боби технологияи иттилоотиву молиявии идора кардани давлат бо гузоришҳои илмии худ дар конфронсҳои Париж, Люксембург, Варшава, Москва, Алма-Ато, Бишкек ва Душанбе суханрониҳо доштааст. Баъзе аз лоиҳаҳои сармоягузории Азимов Х. омодакарда дар сайти ӯ : www. finance-projects.tj  ҷой гирифтаанд. E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Friday the 5th. Душанбе 2014